مشتریان شرکت

پتروشیمی آریا ساسول پتروشیمی آبادان NDEC
پتروشیمی کارون پتروشیمی بوعلی spec
پتروشیمی مبین پتروشیمی بیستون پتروشیمی امیرکبیر
پتروشیمی مارون پتروشیمی برزویه پتروشیمی پردیس
پتروشیمی جم پتروشیمی تبریز پیدمکو
پتروشیمی خارک پتروشیمی تندگویان تارا
پتروشیمی خراسان پتروشیمی فن آوران پتروشیمی قائد بصیر
پتروشیمی اروند پتروشیمی بندر امام پتروشیمی رازی
پتروشیمی ایلام فرآورش بندر امام پتروشیمی شیراز
پژوهش و فن آوري پتروشيمي کیمیا بندر امام خوارزمی بندر امام
پتروشیمی مارون بسپاران بندر امام شرکت کالای پتروشیمی
پتروشیمی زاگرس آب نیروی بندر امام پتروشیمی غدیر
پتروشیمی شازند اراک پتروشیمی کاویان پتروشیمی فجر
پتروشیمی کرمانشاه پتروشیمی ملی پتروشیمی پتروشیمی اصفهان
پتروشیمی گچساران پتروشیمی مهر پتروشیمی خوزستان
پتروشیمی لاله نام آوران دلوار پتروشیمی مروارید
ایران ترانسفو زنگان شركت قطارهاي مسافرتي رجا شركت کولر هوایی آبان
ایران ترانسفو ایران ترانسفو کوشکن شركت صنعتي دريايي ايران
شرکت مپنا ( پارس ژنراتور) شرکت تعمیراتی و نیروگاهی مپنا شركت ايران كاوه سايپا
نیروگاه شهیدمنتظری اصفهان تولید برق کردستان (نیروگاه سنندج) نیروگاه اصفهان
نیروگاه شهید رجایی نیروگاه منتظر قائم نیروگاه شهید مفتح
نیروگاه شازند اراک نیروگاه بیستون گاز پارس جنوبی
شركت فراب کالای نفت نفت و گاز پارس
پالایش نفت تهران مناطق نفت خیز جنوب گاز پارس جنوبی
گروه ملی فولاد اهواز فولاد گلستان فولاد خوزستان
فولاد شاهرود فولاد آلياژي ايران فولاد کویر
فولاد اسفراين مجتمع ملی صنایع مس ایران سيمان ساوه