تجهیزات ضد انفجار

باتوجه به حضور مستمر در صنعت نفت کشور و تامین انواع تجهیزات ضد انفجار، شرکت ویرا صنعت ماموت موفق به اخذ نمایندگی رسمی از شرکت COELBO ایتالیاگردید. شرکت  COELBO جز شرکت های پیشتازدر زمینه تجهیزات EX بوده و در داخل COELBO نصب و در حال بهره برداری می باشد.

Junction Box

Heater & Thermostat

Alarm

signaling sounder

Fitting & Coupling/plugs & sockets/Cable gland/Clamp

Control Unit/ control station

Detector/Flame detector

Push Button/Emergency PB

Switch/Limit Switch

Lights

 

AzerbaijaniChinese (Simplified)EnglishGermanPersianRussian