تجهيزات ابزار دقيق

مهمترین بخش مهندسی صنعت را واحدکنترل عهده دار می باشد؛کنترل پروسه های مختلف در صنایع همواره نیازمند ادواتی دقیق بوده تا بتواند فرایندهای مختلف را تحت کنترل درآورد، به گونه ای که می توان گفت واژه ی کنترل با ابزار دقیق معنی پیدا می کند. یکی از دغدغه های پیوسته کارفرمایان و مدیران صنایع، از رده خارج شدن سیستم های کنترل و مانیتورینگ قدیمی به دلیل سرعت زیاد پیشرفت در صنعت الکترونیک است؛ به نحوی که گاهاً تامین قطعات یدکی برای سیستم های در حال کار خود به معضلی تبدیل شده و میزان توقف تولید به این دلیل از حد فزونی یافته و دراغلب موارد خسارت های این توقف های تولید چشمگیر بوده و قابل مقایسه با هزینه های خرید و جایگزینی سیستم های جدید نمی باشد.

 

واحد ابزاردقیق شرکت ویرا صنعت ماموت با درک عمیق نیاز پروژه ها و داشتن ارتباط با سازندگان و تامین کنندگان مطرح اروپایی به عنوان تامین کننده ادوات ابزاردقیق،کنترل صنعتی و همچنین ارائه دهنده خدمات و مشاوره فنی جهت تامین موارد ذيل آماده هرگونه همکاری می باشد:

Flow Transmitters

Pressure Transmitters

Temperature Transmitters

Pressure & Temperature Gauges

Differential Pressure & Temperature Transmitters

Sensors, Alarm

Level Switches

Level Transmitters

Pressure Switches

Analyzer, Recorders, Indicators & Controllers

 

AzerbaijaniChinese (Simplified)EnglishGermanPersianRussian