مأموریت و چشم انداز

مأموریت

رسالت ما؛ تأمین قطعات و تجهیزات، مشاوره و آموزش فنی، توانمند سازی فنی، طراحی و مهندسی قطعات و تجهیزات انواع بالابر و جرثقیل، ارائه خدمات پشتیبانی و نظارتی تجهیزات صنعتی، مدیریت تأمین و توزیع قطعات صنعتی در حوزه های مختلف، افزایش سودآوری وارتقای سهم بازار ،در گستره بازار های داخلی و خارجی کشور می باشد.

چشم انداز:

شرکت ویرا صنعت ماموت با ارتقاء سطح توان رقابتی حاصل از بهبود و توسعه خدمات و قطعات تلاش خواهد کرد، تا با حضور فعال در بازارهای داخلی و منطقه ای تمامی جوانب اعم از کیفیت، اصل بودن کالا، تضمین خدمات و پشتیبانی را راهبری نماید.

ارزشهای سازمانی شرکت ویرا صنعت ماموت

  • مشتری مداری
  • شفافیت در تمامی مراحل
  • مسئولیت پذیری در انجام تعهدات
  • هدفمندی در ارائه پاسخ
  • ارتقاء سطح علمی، فنی و دانش کارکنان
  • ارزشهای انسانی و اخلاقی
  • حفظ محیط زیست